Eddie Vedder
datelocationsources
06/08/97Randall’s Island Stadium: New York, NY